D-1 Genel (TS EN ISO 9001, TS EN ISO 13485)
1-Müracaat Talep Yazısı
2-Kuruluşun Sistem Dokümanları (Örn. El Kitabı, Prosedürler, İlişkili Dokümanlar v.b.)
3-Kuruluşun Çalıştığı Bankalar ve Hesap Numaraları, Yatırılmış “Sistem Belgelendirme” Başvuru ve Dosya İnceleme Ücret Dekontu Bkz Bölüm G
4-Ticaret Sicil Gazetesinin Kopyası (Kamu kuruluşları ve Yurt Dışı hariç), 
5-Kayıtlı Oldukları Oda Sicil Kayıt Belgesi kopyası (Kamu kuruluşları ve Yurt Dışı hariç),
6-İmza Sirküleri kopyası (Kamu kuruluşları, Yurt Dışı hariç)
7-Varsa Tanıtıcı Dokümanlar.(Broşür, Katalog v.b)
8-Çalışan sayısına esas olmak üzere son sigorta bildirgesi (Kamu Kuruluşları, Yurt Dışı ve TSE Sistem Belgelendirme Ücret Talimatında yer alan Ücret Çizelgesinin üst sınırında bulunan kuruluşlar için gerekli değildir).

Not1: KOSGEB destekli müracaatlar için Kosgeb Destek Sözleşmesi fotokopisi eklenecek ve Müracaat Talep Yazısında Kosgeb Destek Projesine katıldığı belirtilecektir.

Not2: Başvuruya esas Yönetim Sistemi ile ilgili belgelendirme tetkikine kadar en az bir defa Yönetim Gözden Geçirme ve İç Tetkik faaliyeti tamamlanmış olmalıdır. İlgili yönetim sistemi muhtemel belgelendirme tarihine kadar en az 2 aydır uygulanıyor olmalıdır.
D-2 TS EN 14001 Belgelendirmesi için D-1 e ek olarak istenen belgeler.
1- Kuruluşun kendi çevre politikası, amaç ve hedeflerine uygun olarak oluşturulmuş önemli çevre boyutları ile ilgili faaliyetleri içeren prosedür.
2- Çevre amaçları, hedefler ve programlar.
3- Kuruluşun faaliyet yeri ve çevresinin yerleşim planı
4- Yönetimin gözden geçirme ve iç tetkik faaliyetlerine ilişkin kayıtlar
5- Çevre boyutları listesi

Not1 :Yukarıda belirtilen dokümanlara ilaveten yetkili kuruluşlar tarafından yapılan mevzuata uygunluk denetim kayıtları , bu tür denetimlerde bulunan uygunsuzluklara karşı alınan tedbirler, ÇYS ile ilgili dış kuruluşlardan gelen iletişim kayıtları ve alınan tedbirlere ilişkin kayıtlar da TSE tarafından talep edilebilir. 

D-3 TS EN 22000 Belgelendirmesi için D-1 e ek olarak istenen belgeler.
1. Kuruluşun Sistem Dokümanları (Politika, Risk Değerlendirme Planı)
2. Acil Durum Planları
3. Doğrulama ve Geçerli Kılma Yöntemlerine ait dokümanlar
4. Ön gereksinim programı
5. Operasyonel ön gereksinim programı ve HACCP planları
6. YGG ve İç Tetkik Kayıtları

Not1 :Yukarıda belirtilen dokümanlara ilaveten yetkili kuruluşlar tarafından yapılan mevzuata uygunluk denetim kayıtları , bu tür denetimlerde bulunan uygunsuzluklara karşı alınan tedbirler, GGYS ile ilgili dış kuruluşlardan gelen iletişim kayıtları ve alınan tedbirlere ilişkin kayıtlar da TSE tarafından talep edilebilir. 

D-4 TS 18001 Belgelendirmesi için D-1 e ek olarak istenen belgeler.
1- Kuruluşun Sistem Dokümanları (Politika, Risk Değerlendirme Planı)
2- Acil Durum Planları
3- İSG Programı

Not1 :Yukarıda belirtilen dokümanlara ilaveten yetkili kuruluşlar tarafından yapılan mevzuata uygunluk denetim kayıtları , bu tür denetimlerde bulunan uygunsuzluklara karşı alınan tedbirler, İSG ile ilgili dış kuruluşlardan gelen iletişim kayıtları ve alınan tedbirlere ilişkin kayıtlar da TSE tarafından talep edilebilir. 

D-5 TS ISO/IEC 27001 Belgelendirmesi için D-1 e ek olarak istenen belgeler.
1- Politikaları, Risk Değerlendirme Planı, Uygulanabilirlik Beyannamesi
2- İç Tetkik ve YGG kayıtları

D-6 TS ISO 10002  Belgelendirmesi için D-1 e ek olarak istenen belgeler.
1-Şikayetleri Ele Alma Konusundaki Hedefler 
2-MMYS Politikası 
3-MMYS YGG ve İç Tetkik yapıldığına dair kayıtlar.
  
D-7 TS ISO 50001  Belgelendirmesi için D-1 e ek olarak istenen belgeler.
1- Kuruluşun kendi enerji politikası, amaç ve hedeflerine uygun olarak oluşturulmuş önemli enerji boyutları ile ilgili faaliyetleri içeren prosedür.
2- Enerji amaçları, hedefler ve programlar.
3- Enerji boyutları listesi

E-Bülten Aşağıdaki formu doldurarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.