Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (TS ISO/IEC 27001)

Kuruluşlar Bilişim Teknolojileri Belgelendirme Müdürlüğüne  yazı/telefon/faks ile başvurarak edinebilir veya aşağıdaki Başvuru  linkinden temin edebilirler.

 TSO/IEC 27001:2013 standardı esas alınarak kuruluşlar tarafından aşağıdaki başvuru formu doldurulmalı ve Kuruluş yetkilileri tarafından imzalanarak başvuru aşamasında  Bilişim Teknolojileri Belgelendirme Müdürlüğüne ekleri ile birlikte teslim etmelidirler.

Kuruluş, başvuru formunda belirtilen Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem Dokümanları ve Yönetim Sistemleri Belgelendirme Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgelerinde belirtilen ücretlerin yatırıldığını gösteren belgeyi TSE Bilişim Teknolojileri Belgelendirme Müdürlüğüne teslim ederek başvuruyu tamamlamış olur.

 "Bilişim Teknolojileri Belgelendirme Müdürlüğü tarafından Belgelendirme tetkiki öncesinde talep edildiğinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili ön tetkik hizmeti de sunulmaktadır."

 BAŞVURULARA HANGİ İŞLEMLER UYGULANIR?

 Başvuru belgelerini, başvuru formunda belirtilen ilgili Müdürlüklük tarafından ön değerlendirmeden geçirir.

Söz konusu değerlendirme sonunda bir eksiklik tespit edilir ise müracaat formlarında belirtilen kuruluş yetkilileri ile irtibata geçilerek düzeltilmesi sağlanır.

Kuruluşun Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem dokümanları yeterli bulunur ise belgelendirme için bir hafta belirlenerek teyit için kuruluşa bildirilir. Hafta kesinleşince TSE tarafından "TSE Tetkik Ekibi" belirlenir. Belirlenen ekipteki Tetkik Görevlileri kuruluşa gerçek tetkik programı ve özgeçmişlerini bildirir. Gerekiyorsa tetkikten önce firma ziyareti gerçekleştirilebilir.

Kuruluşça teyit edilen tetkik görevlileri bilgi güvenliği yönetim sistemini belirlenen tarihlerde yerinde inceler. Kuruluşun ilgili standart şartlarını karşılaması durumunda, TSE  Yürütme Komitesi söz konusu kuruluş adına belge düzenlenmesine karar verir. Eğer bu incelemede kuruluşa belge verilmesine engel teşkil edecek uygunsuzluk söz konusu olursa, eksikliğin giderilmesi için süre tanınarak takip tetkiki yapılmasına karar verilebilir.

E-Bülten Aşağıdaki formu doldurarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.